Resum: La Federació Catalana de la Pedra ofereix el servei CO-005 Estudis Energètics gratuits per les empreses associades. Recomanem fer l’estudi anualment per controlar la despesa energètica. Per fer l’estudi nomes necessitem la darrera factura elèctrica. 

Un dels objectius estratègics de la Federació Catalana de la Pedra, es fomentar la competitivitat de les empreses associades. Per poder fomentar aquesta competitivitat un dels eixos de treball es el control i la disminució de costos a les empreses del sector. Un dels costos importants per a les indústries de la pedra son els costos energètics.

Els costos energètics s’incrementen dia a dia a les empreses i als usuaris en general. Actualment el cost energètic es un factor molt important per les indústries de la pedra i es un requisit imprescindible conèixer i controlar aquests costos energètics. A més des de la publicació de l’Ordre IET/1491/2013 el passat mes d’agost de 2013 va suposar més d’un 150% d’increment en el cost fixe de la despesa elèctrica degut a l’increment del terme de potència. Tot això fa imprescindible la revisió de les factures de l’electricitat a les empreses associades.

En aquest sentit i amb la finalitat d’ajudar a les nostres empreses associades a revisar els seus costos energètics la Federació Catalana de la Pedra ha signat un conveni de consultoria energètica amb l’empresa Energyhouse, pel qual tots els nostres associats, amb una potència contractada superior a 10 kW, podran obtenir un Estudi de reducció de costos de l’electricitat i/o gas natural totalment gratuït, aquest estudi inclou l’anàlisi dels nous preus, per comprovar que s’ha fet l’aplicació de la nova tarifa del factor de potència regulada per l’Ordre IET/1491/2013 de forma correcta, també es realitzarà el càlcul actualitzat del cost anual de l’electricitat y/o de gas natural, l’estudi de les millors alternatives de reducció de costos entre les opcions de mercat i l’estudi de l’optimització de la potència contractada.

Per tal de que la teva empresa pugui beneficiar-se d’aquests serveis gratuïts, necessitem que ens envieu la darrera factura de l’electricitat y/o gas natural complertes, des de la Federació Catalana de la Pedra farem l’estudi de reducció de costos de l’electricitat amb les dades contingudes a les factures. Un cop realitzat l’estudi us presentarem el resultat del mateix amb els possibles estalvis energètics.

L’estudi es comparatiu entre diversos comercialitzadors, podeu veure un exemple de l’estudi a la següent imatge:

FOTO_01_ESTUDI

 

FOTO_02_ESTUDI

 

Amb l’estudi fem una comparativa de la despesa energètica entre diverses comercialitzadores amb preu Fixe o Indexat (variable). Finalment l’empresa decideix si vol canviar d’empresa subministradora i amb quina vol fer el contracte.

Es recomanable fer l’estudi anualment.