Empresa: Marbres Casals
E-mail: marbrescasals@gmail.com
Telèfon: 937920881
Material buscat: Silestone Blanco Norte 60 x 40 x 1.2 cm ( 4 retalls)
Any producció: ha de ser material produït durant l’any 2002.

White North