Warning: Illegal string offset 'top' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 13 Warning: Illegal string offset 'btm' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 14 Warning: Illegal string offset 'posts' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 15 Warning: Illegal string offset 'pages' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 16 Warning: Illegal string offset 'homepage' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 17 Warning: Illegal string offset 'posts' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 21

El Reglament de Productes de la Construcció (RPC) exigeix al fabricant de productes de construcció reunir en un dossier, en suport electrònic i/o en suport paper, tots els documents que ha utilitzat o tenen alguna relació amb el procés i les feines realitzades per a l’avaluació, emissió de Declaració de Prestacions i el Marcatge CE del producte, que es pugui presentar fàcilment a les autoritats de vigilància del mercat.

ÍNDEX DOCUMENTACIÓ DOSSIER RCP:

1. Fitxes tècniques de producte, plànols, esquemes, fotografies, etc.

2. Còpia de la norma harmonitzada per a productes via norma harmonitzada. AENOR.

3. Si s’escau, informes relatius a la agrupació de productes en famílies i aplicació de la formula d’assaig a la solució més desfavorable. (Un exemple seria per a plats de dutxa).

4. Si s’escau, informes de l’assaig o càlcul de tipus de producte realitzat pel fabricant (pel sistema 4).

5. Manual del control de producció a fàbrica.

6. Les instruccions i la informació de seguretat que acompanya al producte.

a. Instruccions. Us, muntatge, instal·lació, conservació, etc.

b. Informació de Seguretat. Avisos de seguretat, precaucions de seguretat.

c. Instruccions per a la correcta instal·lació final en obra del producte.

7. Si s’escau, els acords i documentació relativa als possibles importadors o distribuïdors de producte i nom i adreça dels mateixos.

8. Una còpia de la Declaració de Prestacions del producte.

9. Una còpia del Marcatge CE del producte.

A més, el fabricant de productes de construcció quan subministra els seus productes a l’obra ha d’acompanyar-los de la documentació que podem veure a la imatge inferior:

a) Marcatge CE del producte.

b) Declaració de Prestacions del Producte.

c) Instruccions i informació de seguretat.

Tal i com podem veure a la següent imatge on es mostra el diagrama explicatiu de la documentació a aportar quan es subministra pedra natural a un obra d’acord amb el RPC (Reglament de Productes de la Construcció):

captura-de-pantalla-2016-09-11-a-les-19-07-06

Des de la Federació Catalana de la Pedra hem creat una aplicació web per poder facilitar a les empreses associades la documentació necessària per aportar a les obres juntament amb el subministrament de pedra natural. Aquesta aplicació permet crear la Declaració de Prestacions del producte elaborat amb pedra natural que exigeix el RPC.

Seguint el següent enllaç podeu accedir a l’aplicació web per generar la Declaració de Prestacions del producte a subministrar:

Aplicació Web Reglament Productes Construcció

Si teniu qualsevol dubte sobre la documentació que heu d’aportar a les obres juntament amb els productes de pedra natural a lliurar podeu contactar amb la Federació i us informarem. També si teniu dubtes sobre com utilitzar l’aplicació web per generar la documentació necessària d’acord amb el RPC contacteu amb:

Formulari de contacte