Warning: Illegal string offset 'top' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 13 Warning: Illegal string offset 'btm' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 14 Warning: Illegal string offset 'posts' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 15 Warning: Illegal string offset 'pages' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 16 Warning: Illegal string offset 'homepage' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 17 Warning: Illegal string offset 'posts' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 21

Segons les estadístiques d’exportació de pedra natural en els darrers anys 2011 – 2015 per CCAA d’Espanya, podem observar que la Comunitat Valènciana es la capdavantera en exportacions a nivell Estatal amb 337 Milions d’€ durant l’any 2015, la segona comunitat va ser Galícia amb 318 Milions d’€. El total d’exportacions de Pedra Natural d’Espanya durant el 2015 van ser 872 Milions d’Euros. Aquestes dues Comunitats Autònomes: Comunitat Valènciana i Galícia concentren el 75% de totes les exportacions de Pedra Natural de l’Estat.

A la imatge inferior podem observar la comparativa d’exportacions de PN entre totes les CCAA i l’evolució dels anys 2011 a 2015:

TENDENCIA_GENERAL_CCAA_2011_2015

Les exportacions de pedra natural des de Catalunya han estat mes modestes amb 29,75 Milions d’€ durant l’any 2015, a la següent imatge podem veure l’evolució de les exportacions de pedra natural catalanes durant els darrers anys 2011 – 2015 s’han mantingut estables els darrers anys al voltant dels 30 Milions d’€ excepte l’any 2012 que va haver-hi una gran baixada. Les exportacions catalanes suposen un 3,3 % del total de les exportacions de pedra natural de l’Estat.

EVOLUCIO_EXPORTACIO_CAT_2011_2015

A la següent imatge podem apreciar en detall la comparativa entre les exportacions de pedra natural catalanes i les exportacions de tot l’Estat. Com podem veure les dades (un 3,3%) no corresponen al potencial exportador de Catalunya en pedra natural, i s’hauria de potenciar la internacionalització de les empreses de pedra natural catalanes per tal d’aconseguir una major quota de mercat internacional dels productes catalans.

EVOLUCIO_EXPORTACIO_CAT_ESP_2011_2015

Per a més informació contacteu amb la Federació Catalana de la Pedra