Warning: Illegal string offset 'top' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 13 Warning: Illegal string offset 'btm' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 14 Warning: Illegal string offset 'posts' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 15 Warning: Illegal string offset 'pages' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 16 Warning: Illegal string offset 'homepage' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 17 Warning: Illegal string offset 'posts' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 21

La Federació Catalana de la Pedra està col·laborant amb l’IES Mollerussa per tal de poder desenvolupar i implantar en un futur a Catalunya els estudis oficials de Cicle Formatiu de Grau Mig (CFGM) de Pedra Natural, estudis que a dia d’avui encara no es poden cursar a Catalunya.

El passat dia 20 d’abril va visitar el IES Mollerussa el Director General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament el Sr. Lluís Baulenas i Casas amb la finalitat de conèixer les instal·lacions del centre formatiu i interessar-se per la sol·licitud de impartició del nou CFGM de Tècnic en Pedra Natural que ha realitzat el Centre.

Durant la visita la Federació Catalana de la Pedra va poder entrevistar-se amb el Director General el Sr. Baulenas i manifestar l’interès del sector per poder desenvolupar i implantar aquests estudis específics del nostre sector a Catalunya per poder aconseguir professionalitzar el sector de la pedra natural mitjançant els seus treballadors, realitzar un correcte relleu generacional i modernitzar la tecnològia productiva de pedra natural.

La visita va ser molt profitosa i vam poder exposar davant el Director General de Centres les inquietuts i necessitats formatives del sector de la pedra natural de Catalunya.