Recentment la Federació Catalana de la Pedra ha renovat l’acord de col·laboració que tenia vigent amb l’entitat financera Banc Sabadell.

L’acord amb Banc Sabadell inclou diversos productes que s’oferiran a les empreses associades a la Federació Catalana de la Pedra. Per poder gaudir de les condicions especials de l’acord podeu contactar amb la Federació i donare’m avís a l’oficina del Banc Sabadell mes propera a la vostra empresa per tal de que contacti amb vosaltres el Director de l’oficina i us atengui personalment.

Un dels beneficis pels associats a la Federació de tenir un compte bancari Pro Expansió de Banc Sabadell es que anualment us retornaran el 10% de les quotes pagades en concepte de quota per formar part de la Federació fins un màxim de 100 €/any.