Tal i com estableix la llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, els establiments industrials registrats al Registre de productors de residus industrials de la Direcció General de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, han de presentar la declaració anual de residus industrials del 2015, durant el primer trimestre del 2016.

Per tal facilitar aquest tràmit la Federació Catalana de la Pedra us generarà i tramitarà la Declaració Anual de Residus 2015.

Per tal de procedir a realitzar aquesta tramitació necessitem que ens feu arribar per e-mail la carta que heu rebut des de l’Agencia de Residus de Catalunya on venen les vostres dades com a productor de residus i la declaració de residus que vau presentar durant el Primer Trimestre del 2015  juntament amb la quantitat de residus generats durant l’any 2015 i la tipologia d’aquests residus. (Per poder especificar la quantitat i tipologia de residus podeu omplir el full excel adjunt a la present circular

 

Registre Sortida Residus Industrials

 

Sol·licitud Declaració Residus Industrials