Marc normatiu restauració activitats extractives a Catalunya: 

Fins a l’entrada en vigor del RD 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades extractivas, que es una transposició de la Directiva Europea 2006/21/CE del Parlament Europeu de 15 de marzo de 2006, sobre gestión de los residuos de industrias extractivas. El marc legal bàsic que regulava la restauració d’activitats extractives a Catalunya era la Llei 12/81, de 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels espais d’especial interès natural (PEIN’s) afectats per activitats extractives. Aquesta llei de l’any 1981 va ser pionera a l’Estat sobre la regulació de la restauració de les activitats mineres però encara que va ser concevuda per ser una llei que s’apliques a activitats desenvolupades a Espais d’Especial Interès Natural PEIN finalment es va aplicar a totes les activitats extractives amb uns resultats òptims de control i gestió de les restauracions.

Des de l’entrada en vigor del RD 975/2009 estatal i la Llei 20/2009 de 4 de desembre de Prevenció i control ambiental de les activitats, la Llei 12/81 va quedar derogada de facte però fins a l’actualitat no s’ha considerat crear un marc normatiu català per a la regulació de la restauració de les activitats extractives de Catalunya i tampoc s’està aplicant el RD 975/2009 plenament a Catalunya.

Situació actual i creació del Document de Bases de la Nova Llei de Restauració d’Activitats Extractives.

Davant de la problemàtica que suposa la no aplicació plena de la normativa regulatoria en materia de restauració d’espais afectats per activitats extractives i la gestió dels residus miners generats en aquestes activitats regulat pel RD 975/2009, el sector miner a cel obert de Catalunya representat per les associacions, col·legis professionals, sindicats, universitats, etc., presents al Consell d’Àrids de la Generalitat de Catalunya va sol·licitar estudiar la possibilitat de revisió de la Llei 12/81 per adaptar-la a la normativa vigent europa i també al RD 975/2009 (transposició de la Directiva Europea).

S’ha creat un Grup de Treball sobre Restauració d’Activitats Extractives on està representada també la Federació Catalana de la Pedra per poder treballar sobre un Document de Bases que ajudi a enfocar la creació de la nova llei de restauració d’activitats extractives catalana.

Adjuntem en el present artícle el Document de Bases per si voleu consultar-lo i si teniu qualsevol dubte o comentari podeu contactar amb la Federació Catalana de la Pedra per tal de poder traslladar els vostres comentaris, modificacions, aportacions al Document de treball.

Document de Bases

Descarrega el Manual d’aplicació RD 975/2009 Plans de restauració i Plans de Gestió de Residus Miners

Guia RD 975/2009

Normativa presentada a l’article:

RD 975/2009 restauració activitats i residus miners

 

Directiva 2006/21/CE

 

Llei 20/2009