Warning: Illegal string offset 'top' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 13 Warning: Illegal string offset 'btm' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 14 Warning: Illegal string offset 'posts' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 15 Warning: Illegal string offset 'pages' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 16 Warning: Illegal string offset 'homepage' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 17 Warning: Illegal string offset 'pages' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 22

 

Base de Dades de Pedres

Base de Dades de Pedres, per inserir una nova pedra a la base de dades omple el formulari annexe.

Afegeix el nom de la pedra natural per inserir a la base de dades

Descriure la varietat de la pedra a inserir. Per exemple, Crema Marfil varietat "Pinos"

Determinar l'origen de la pedra, nacional o importació.

Descripció petrogràfica de la pedra segons la norma UNE-EN 12407:2007

La majoria de les pedres naturals estan classificades com a "Classe 1" en referencia a la seva reacció al foc sense assaig (mirar Decisión 96/603/EC)

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada segons la norma UNE-EN 12372:2007. Unitats expresades en MegaPascals [MPa]

Resistència a la geladicitat. Assaig tecnològic de perdua de resistència desrés 48 cicles segons la norma UNE-EN 12371:2011

Resistència a la geladicitat: Assaig identificació fins a 140 cicles gel/desgel. Segons norma UNE-EN 12371:2011

Resistència a la geladicitat: Assaig identificació fins a 168 cicles gel/desgel. Segons la norma UNE-EN 12371:2011.

Resistència a la compressió segons la norma UNE-EN 1926:2007. Expresades en unitats de MPa, Mega Pascals.

Resistència al lliscament en sec, segons la norma UNE-EN 12633:2003. Unitats USRV [ADIMENSIONAL]

Resistència al lliscament en humit, segons la norma UNE-EN 12633:2003. Unitats adimensionals. [USRV]

Densitat aparent segons la norma UNE-EN 1936:2007

Resistència a l'abrasió segons la norma UNE-EN 14157:2005, unitats expresades en [mm]

Resistència als ancoratges segons la norma UNE-EN 13364:2002. Unitats expresades en [N] Newtons

Absorció aigua a presió atmosfèrica segons norma UNE-EN 13755. Unitats [%]

Tipus comercial de pedra

Please wait...