Resolució de 28 d’abril de 2015, de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia, per La qual es publica la Resolució de 24 de març de 2015, del Consell d’Administració, per La qual es modifiquen les bases reguladores i la convocatòria del programa d’Ajuts per a la Rehabilitació Energètica d’edificis existents del sector […]