Quant dura el procés d’acreditació CS3?

El conveni preveu la màxima flexibilitat perquè cada empresa es vagi adaptat al ritme que les seves pròpies circumstàncies li permetin, de manera que la certificació CS 3 sigui compatible amb la tasca diària de l’empresa.

El procés de certificació consta de 2 visites al taller per part de l’entitat que fa l’avaluació del mateix, una primera visita de comprovació de les instal·lacions i documental on se li dona al taller un document de millores per tal d’implementar-lo i una segona visita prèvia a l’informe de certificació on es comproven les modificacions i millores que s’han fet al taller. 

Anualment es renovarà el certificat CS3