Warning: Illegal string offset 'top' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 13 Warning: Illegal string offset 'btm' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 14 Warning: Illegal string offset 'posts' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 15 Warning: Illegal string offset 'pages' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 16 Warning: Illegal string offset 'homepage' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 17 Warning: Illegal string offset 'pages' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 22

L’Acreditació “Certificat Safety Security Stone” CS3

CS3 és la primera acreditació voluntària sobre seguretat i higiene industrial creada per una Associació empresarial a l’Estat Espanyol.

Una de les majors dificultats amb què es troben les empreses en la gestió dels riscos laborals, és disposar d’un sistema que els permeti conèixer amb facilitat en quin punt es troben en el grau de compliment de les seves obligacions i que al mateix temps serveixi perquè els treballadors, l’administració laboral i la societat en general, puguin conèixer també l’esforç que en aquesta matèria estan realitzant.

Perquè un sistema així funcioni, ha de ser aliè en la seva avaluació a la pròpia empresa i ha de garantir que els paràmetres avaluats, són els adequats i específics per al sector en què s’engloba cada empresa.

A més, el sistema ha de garantir que les millores que cada empresa vagi fent a la imprescindible gestió dels riscos laborals, es vagin incorporant al sistema i es puguin visualitzar d’una forma immediata i al mateix temps no permeti la complaença i requereixi una atenció contínua que garanteixi les millors condicions per a la salut i la seguretat de tots els implicats en el procés productiu.

Finalment aquest sistema ha de ser un sistema obert, que permeti la incorporació de nous factors i eliminació d’altres, de manera que mantingui la seva vigència d’acord amb la realitat del sector productiu en què s’ha implementat.

Partint de totes les premisses anteriors la Federació Catalana de la Pedra, on s’integra l’Associació Catalana de Marbristes amb l’assessorament de l’empresa especialitzada en la prevenció de riscos laborals PRIESLAB, ha creat el Certificat Safety Security Stone.

La missió del programa d’Acreditació és:

“Proporcionar excel·lència en la indústria de la pedra natural i reconèixer les empreses que demostrin el compliment de les normes de seguretat, salut i higiene industrial”.

Els valors del programa d’Acreditació són:

  • a) Incrementar / mantenir la competència de la indústria de la pedra natural i elevar el nivell estàndard, creant una major consciència de seguretat. Alhora, establir unes normes de certificació internes assegura la competència contínua de la indústria de la pedra natural i dels tallers de marbre, i ajuda a reconèixer les empreses que ho aconsegueixen.
  • b) Ajudar a protegir els consumidors, proporcionant accés als tallers de marbre que són exemples de qualitat i seguretat en la fabricació, instal·lació i venda de pedra natural.
  • c) Millorar el compromís de la indústria de la pedra natural davant la sostenibilitat, bellesa, durabilitat i valor de la pedra natural.

Acreditació CS3 – Federació Catalana de la Pedra. Federació d’empreses catalanes relacionades amb el sector de la Pedra Natural i la construcció. Agrupa a pedreres, tallers de marbre i magatzems. aula virtual – Federació Catalana de la Pedra. La Federació Catalana de la Pedra (FCP) va ser fundada l’any 2001 amb la intenció d’agrupar a totes les empreses del sector de la pedra natural de Catalunya. Amb aquest objectiu es va crear la Federació formada per quatre associacions que agrupen a les empreses per la seva tipologia d’empresa, l’Associació Catalana de la Pedra Natural (ACPN) agrupa pedreres de roca ornamental, fàbriques i empreses afins al sector, l’Associació Catalana de Marbristes (ACM) agrupa a tallers de marbre, l’Associació Catalana de Magatzems de Pedra (ACMP) agrupa a magatzems distribuïdors, i l’Associació Catalana de Representants de la Pedra (ACRP) que agrupa a agents comercials del sector de la pedra natural. Barcelona Cataluña Piedras pedra federacio federación catalana de la piedra rocas marmol granito cuarzo. Federació Catalana de la Pedra c/ Casp, 130 baixos 408013 Barcelona Tel. +34 93 253 03 13 e-mail: info@pedracat.com Acreditació CS3 – Federació Catalana de la Pedra