Warning: Illegal string offset 'top' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 13 Warning: Illegal string offset 'btm' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 14 Warning: Illegal string offset 'posts' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 15 Warning: Illegal string offset 'pages' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 16 Warning: Illegal string offset 'homepage' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 17 Warning: Illegal string offset 'pages' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 22

Quins avantatges tinc amb l’acreditació CS3?

La Federació Catalana de la Pedra lliurarà la Certificació CS3 amb la puntuació final obtinguda D, C, B o A, al taller de marbre participant que hagi assolit el procés de certificació, juntament amb el informe d’avaluació final i el programa de millora dels aspectes RH, RS i RF susceptibles de ser millorats. D’aquesta manera el taller de marbre tindrà una fulla de ruta per a millorar els valors clau de la seguretat, higiene i salut de la seva empresa i els seus treballadors.

Anualment es realitzarà una visita de seguiment de l’empresa participant per poder analitzar el grau de millora d’aquests aspectes de seguretat, salut i higiene industrial i aconseguir millorar la seva puntuació del Certificat CS3.

Gràcies al Certificat CS3 la Federació Catalana de la Pedra estableix un sistema de millora continua dels RH, RS i RF pels Tallers de Marbre de Catalunya, amb l’objectiu d’aconseguir l’excelència del sector de la indústria de la pedra.

El Certificat CS3 també serveix per possar en valor, promocionar i reconèixer l’esforç que realitzen les industries del sector de la pedra natural per assolir els nivells de seguretat, salut i higiene industrial que exigeix la normativa vigent. La Federació Catalana de la Pedra promocionarà el programa de Certificació CS3 i a les empreses Certificades CS3 mitjançant els següents canals:

  1. Es promocionarà a la web de la Federació Catalana de la Pedra pedracat.com el programa de Certificació CS3, amb la missió del Certificat, els valors i les empreses participants que han obtingut el Certificat CS3.
  2. Es promocionarà als mitjans de comunicació del sector vinculat a la pedra natural.

Davant les administracions públiques es farà promoció i difussió del sistema de Certificació CS3 per reconèixer l’esforç de les empreses en l’acompliment de la legislació vigent i la millora continua a l’empresa.