Quant costa obtenir l’Acreditació CS3?

El conveni signat entre la FCP y PRIESLAB estableix unes condicions molt avantatjoses pels membres de la FCP i pels clients de PRIESLAB, que fa que els costos siguin pràcticament nuls si es membre d’ambues organitzacions.

La obtenció del certificat CS3 es exclusiu pels associats de la Federació Catalana de la Pedra, les empreses associades a la Federació però que no siguin clients de Prieslab el cost serà de 250 €.