La Federació Catalana de la Pedra (FCP) va ser fundada l’any 2001 amb la intenció d’agrupar a totes les empreses del sector de la pedra natural de Catalunya. Amb aquest objectiu es va crear la Federació formada per tres associacions que agrupen a les empreses per la seva tipologia d’empresa, l’Associació Catalana de la Pedra Natural (ACPN) agrupa pedreres de roca ornamental, fàbriques i empreses afins al sector, l’Associació Catalana de Magatzems de Pedra (ACMP) agrupa a magatzems distribuïdors, i l’Associació Catalana de Representants de la Pedra (ACRP) que agrupa a agents comercials del sector de la pedra natural.

Actualment la FCP agrupa a 15 empreses entre les diferents associacions membre que la formen. El nostre objectiu com a Federació es agrupar a totes les empreses del sector de la pedra de Catalunya.

Associacions membre:

 • Associació Catalana de la Pedra Natural (ACPN).
 • Associació Catalana de Magatzems de Pedra (ACMP).
 • Associació Catalana de Representants de la Pedra (ACRP).
 • Associació Amics de la Pedra.
 • Associació d’Exportadors Comerç Exterior (CE)
 • Comissió Professional.
 • Comissió Formació.

Junta Directiva de la Federació:

 • Presidenta: Ruben Bautista.
 • Secretari: Jordi García.
 • Vocal ACPN: Jordi Castell
 • Vocal ACMP: Vicente Martinez
 • Gerent: Carles Moreno. (CE)

La Federació Catalana de la Pedra (FCP) va ser fundada l’any 2001 amb la intenció d’agrupar a totes les empreses del sector de la pedra natural de Catalunya. Amb aquest objectiu es va crear la Federació formada per quatre associacions que agrupen a les empreses per la seva tipologia d’empresa, l’Associació Catalana de la Pedra Natural (ACPN) agrupa pedreres de roca ornamental, fàbriques i empreses afins al sector, l’Associació Catalana de Magatzems de Pedra (ACMP) agrupa a magatzems distribuïdors, i l’Associació Catalana de Representants de la Pedra (ACRP) que agrupa a agents comercials del sector de la pedra natural.