Warning: Illegal string offset 'top' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 13 Warning: Illegal string offset 'btm' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 14 Warning: Illegal string offset 'posts' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 15 Warning: Illegal string offset 'pages' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 16 Warning: Illegal string offset 'homepage' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 17 Warning: Illegal string offset 'pages' in /home/virtual/pedracat.com/var/www/html/pedracatdata/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 22

Formulari per a l'elaboració de la documentació exigida pel RPC

Mitjançant aquest formulari introdueix les dades necessàries per poder crear la documentació necessària que exigeix el RPC (Reglament de Productes de la Construcció).
 • Dades de l'empresa

  Dades de l'empresa que emet la Declaració de Prestacions (DdP).
 • Introdueix el nom de l'empresa associada a la FCP i que signarà la DdP del producte en qualitat d'empresa Fabricant
 • Adreça de contacte de l'empresa fabricant
 • Telèfon de contacte de l'empresa fabricant
 • E-mail de contacte de l'empresa fabricant
 • S'han d'afegir el nom i cognoms de la persona que signarà la Declaració de Prestacions (DdP) de l'empresa fabricant
 • Característiques del material

  Afegeix les característiques del material emmagatzemades a la nostra base de dades.
 • Selecciona el tipus de pedra i material amb el que es fabricarà el producte
 • Al següent desplegable selecciona un material de la llista continguda a la Base de Dades, està classificat per materials.
  Selecciona l'acabat superficial que s'aplicarà a la pedra per elaborar el producte final.
 • Declaració de Prestacions (DdP)

  Informació per a la creació i impresió de la Declaració de Prestacions (DdP) d'acord amb el Reglament de Productes de la Construcció (RPC).
 • El número de declaració de prestacions l'ha de fixar el fabricant. Es un número per identificar la declaració i ajudar a la seva traçabilitat.
 • Afegeix la data d'elaboració de la Declaració de Prestacions (DdP)
 • Característiques del producte elaborat

  Caracteristiques del producte elaborat amb pedra natural
  Selecciona el producte elaborat amb pedra natural de la llista desplegable inferior, els productes llistats son els productes que actualment es obligat siguin subministrats amb Marcatge CE, el producte es sobre el qual es farà la Declaració de Prestacions i el Marcatge CE.
  Us declarats als anexos ZA de les respectives normes armonitzades CE de producte de pedra natural. Selecciona l'ús o usos previstos del producte de la llista:
  Per productes de la construcció sense funcions estructurals el sistema d'avaluació es el "Sistema 4" Selecciona de la llista el Sistema:
 • Codi d'identificació única del producte: Descripció del producte fent servir un codi intern de l'empresa Fabricant per poder identificar el producte fabricat de forma inequívoca.
 • Escriu els caracters per identificar que ets humà